"Săn" cổ phiếu tốt của doanh nghiệp có vốn nhà nước

27 doanh nghiệp có vốn nhà nước có lợi suất cổ tức cao hơn 8% trên TTCK.
Ảnh minh họa: LĐO.
27 doanh nghiệp có vốn nhà nước có lợi suất cổ tức cao hơn 8% trên TTCK. Ảnh minh họa: LĐO.
27 doanh nghiệp có vốn nhà nước có lợi suất cổ tức cao hơn 8% trên TTCK. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top