Sân bay Long Thành: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giải trình về năng lực của ACV

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình trước Quốc hội về những ý kiến của đại biểu về dự án xây dựng sân bay Long Thành.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình trước Quốc hội về những ý kiến của đại biểu về dự án xây dựng sân bay Long Thành.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình trước Quốc hội về những ý kiến của đại biểu về dự án xây dựng sân bay Long Thành.
Lên top