SAM muốn huy động gần 935 tỉ “đánh lớn” vào Quảng Nam và Đồng Nai

SAM toan tính đầu tư vào khu công nghiệp tại Quảng Nam.
Ảnh: Sam Holdings.
SAM toan tính đầu tư vào khu công nghiệp tại Quảng Nam. Ảnh: Sam Holdings.
SAM toan tính đầu tư vào khu công nghiệp tại Quảng Nam. Ảnh: Sam Holdings.
Lên top