Sai phạm xây dựng tại các dự án nhà ở gia tăng: Chủ đầu tư làm liều, thanh tra thiếu giám sát

Mặc dù dự án vẫn còn ngổn ngàng xây dựng, chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư dự án Park Riverside vẫn cho  dân về ở. Ảnh: M. Tuấn
Mặc dù dự án vẫn còn ngổn ngàng xây dựng, chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư dự án Park Riverside vẫn cho dân về ở. Ảnh: M. Tuấn