Sai phạm về chứng khoán, lãnh đạo Công ty Sơn Hà bị phạt 120 triệu đồng