Sai phạm tại Samco: Nhiều sở, ngành “ngó lơ” chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM

Cảng Phú Hữu đã bị cho thuê trái chỉ đạo. Ảnh: N.V
Cảng Phú Hữu đã bị cho thuê trái chỉ đạo. Ảnh: N.V
Cảng Phú Hữu đã bị cho thuê trái chỉ đạo. Ảnh: N.V
Lên top