Sacombank “nhanh tay” thoái sạch vốn khỏi công ty liên quan ông Trầm Bê

Sacombank “đút túi” khoảng 349 tỷ đồng sau khi thoái sạch vốn khỏi BCI. Ảnh PV
Sacombank “đút túi” khoảng 349 tỷ đồng sau khi thoái sạch vốn khỏi BCI. Ảnh PV
Sacombank “đút túi” khoảng 349 tỷ đồng sau khi thoái sạch vốn khỏi BCI. Ảnh PV
Lên top