Sabeco bị bán cho Trung Quốc: Thật không?

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định Doanh nghiệp Trung Quốc “sở hữu” Sabeco chỉ là... tin đồn! Ảnh: SBC
Đại diện Bộ Công Thương khẳng định Doanh nghiệp Trung Quốc “sở hữu” Sabeco chỉ là... tin đồn! Ảnh: SBC
Đại diện Bộ Công Thương khẳng định Doanh nghiệp Trung Quốc “sở hữu” Sabeco chỉ là... tin đồn! Ảnh: SBC
Lên top