Rút ngắn bậc thang trong cơ cấu giá điện: Ai được lợi?

Ghi chỉ số công tơ điện sinh hoạt tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Ghi chỉ số công tơ điện sinh hoạt tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Ghi chỉ số công tơ điện sinh hoạt tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Lên top