Rút kinh nghiệm sau bão số 3: “Dự báo vẫn chưa tương xứng với diễn biến phức tạp của bão“