“Ruộng lúa bờ hoa” tiết kiệm cho nông dân hàng triệu đồng trên mỗi hecta

Mô hình "ruộng lúa bờ hoa" giúp nông dân tiết kiệm chi phí. Ảnh: SFam
Mô hình "ruộng lúa bờ hoa" giúp nông dân tiết kiệm chi phí. Ảnh: SFam
Mô hình "ruộng lúa bờ hoa" giúp nông dân tiết kiệm chi phí. Ảnh: SFam
Lên top