Rừng Tây Nguyên bị phá vì không nhận diện được kẻ cầm đầu

Dân di cư dự do phá rừng lấy đất sản xuất, lập bom sinh sống tại Đắk Nông. Ảnh: Hữu Long
Dân di cư dự do phá rừng lấy đất sản xuất, lập bom sinh sống tại Đắk Nông. Ảnh: Hữu Long
Dân di cư dự do phá rừng lấy đất sản xuất, lập bom sinh sống tại Đắk Nông. Ảnh: Hữu Long
Lên top