Rủi ro bủa vây nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Các nhà đầu tư được khuyến cáo không đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao. Ảnh: MOF
Các nhà đầu tư được khuyến cáo không đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao. Ảnh: MOF
Các nhà đầu tư được khuyến cáo không đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao. Ảnh: MOF
Lên top