Rớt khỏi “Top 3” tại Việt Nam: Vị thế iPhone bắt đầu “sụp đổ”?

iPhone vẫn còn có tập khách hàng chung thủy tại thị trường Việt Nam (ảnh:PK).
iPhone vẫn còn có tập khách hàng chung thủy tại thị trường Việt Nam (ảnh:PK).
iPhone vẫn còn có tập khách hàng chung thủy tại thị trường Việt Nam (ảnh:PK).
Lên top