Rối ren tranh chấp quyền lực, ghế nóng lãnh đạo Eximbank vẫn vô chủ

Cuộc chiến ghế quyền lực tại Eximbank vẫn chưa có hồi kết. Ảnh chụp bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Lê Minh Quốc tại ĐHĐCĐ Eximbank vừa qua.
Cuộc chiến ghế quyền lực tại Eximbank vẫn chưa có hồi kết. Ảnh chụp bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Lê Minh Quốc tại ĐHĐCĐ Eximbank vừa qua.
Cuộc chiến ghế quyền lực tại Eximbank vẫn chưa có hồi kết. Ảnh chụp bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Lê Minh Quốc tại ĐHĐCĐ Eximbank vừa qua.
Lên top