RCEP mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích "ròng"

TS Trần Thị Hồng Minh khẳng định: RCEP không chỉ chuyển hướng thương mại mà còn tạo thương mại. Ảnh: Vũ Long
TS Trần Thị Hồng Minh khẳng định: RCEP không chỉ chuyển hướng thương mại mà còn tạo thương mại. Ảnh: Vũ Long
TS Trần Thị Hồng Minh khẳng định: RCEP không chỉ chuyển hướng thương mại mà còn tạo thương mại. Ảnh: Vũ Long
Lên top