Rau quả nội dư thừa, vẫn “bạo tay” chi gần 1,7 tỉ USD để nhập hàng ngoại

Kim ngạch nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2018 đã đạt 1,43 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa)
Kim ngạch nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2018 đã đạt 1,43 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa)
Kim ngạch nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2018 đã đạt 1,43 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top