"Rất vô lý khi sữa, nước ngọt đóng lon không phải hàng thiết yếu"

Lên top