Rất khó nhận được lãi suất tiết kiệm 7,4%/năm

Để nhận được lãi suất 7,4%/năm phải có số tiền gửi từ 30 tỉ đồng trở lên. Ảnh: H.N
Để nhận được lãi suất 7,4%/năm phải có số tiền gửi từ 30 tỉ đồng trở lên. Ảnh: H.N
Để nhận được lãi suất 7,4%/năm phải có số tiền gửi từ 30 tỉ đồng trở lên. Ảnh: H.N
Lên top