Rao bán thông tin cá nhân trên mạng tràn lan vì thiếu “thuốc đắng dã tật"

Nhiều thông tin cá nhân của khách hàng với đầy đủ tên, số điện thoại, email, địa chỉ nhà ở (thậm chí cả mã căn hộ chung cư, biệt thự mua tại các dự án bất động sản)... được rao trên mạng. Ảnh: Thế Lâm.
Nhiều thông tin cá nhân của khách hàng với đầy đủ tên, số điện thoại, email, địa chỉ nhà ở (thậm chí cả mã căn hộ chung cư, biệt thự mua tại các dự án bất động sản)... được rao trên mạng. Ảnh: Thế Lâm.
Nhiều thông tin cá nhân của khách hàng với đầy đủ tên, số điện thoại, email, địa chỉ nhà ở (thậm chí cả mã căn hộ chung cư, biệt thự mua tại các dự án bất động sản)... được rao trên mạng. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top