"Rạng danh trang sử 70 năm" Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh SBV
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh SBV
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh SBV
Lên top