Rà soát việc thanh toán nợ các dự án giao thông cho nhà thầu Hàn Quốc

Đại sứ quán Hàn Quốc gửi công hàm yêu cầu thanh toán nợ các dự án giao thông. Ảnh minh họa: GT
Đại sứ quán Hàn Quốc gửi công hàm yêu cầu thanh toán nợ các dự án giao thông. Ảnh minh họa: GT
Đại sứ quán Hàn Quốc gửi công hàm yêu cầu thanh toán nợ các dự án giao thông. Ảnh minh họa: GT
Lên top