Rà soát kế hoạch sản xuất nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất nông sản trong dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Hường
Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất nông sản trong dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Hường
Bộ NNPTNT đề nghị các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất nông sản trong dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Hường
Lên top