Ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật

Cắt băng ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet Vạn Vật. Ảnh: ĐT
Cắt băng ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet Vạn Vật. Ảnh: ĐT
Cắt băng ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet Vạn Vật. Ảnh: ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top