Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật

Cắt băng ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet Vạn Vật. Ảnh: ĐT
Cắt băng ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet Vạn Vật. Ảnh: ĐT
Cắt băng ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet Vạn Vật. Ảnh: ĐT
Lên top