Ra mắt người tiêu dùng 4.000 sản phẩm OCOP chất lượng "sao"

Khách hàng nếm thử sản phẩm OCOP. Ảnh: Vũ Long
Khách hàng nếm thử sản phẩm OCOP. Ảnh: Vũ Long
Khách hàng nếm thử sản phẩm OCOP. Ảnh: Vũ Long
Lên top