Ra mắt công ty bảo dưỡng, sửa chữa máy bay đầu tiên tại Việt Nam

Bảo dưỡng, sữa chữa máy bay tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Ảnh: ĐT
Bảo dưỡng, sữa chữa máy bay tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Ảnh: ĐT
Bảo dưỡng, sữa chữa máy bay tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Ảnh: ĐT
Lên top