Quyết tâm để nông sản sạch trở thành sản phẩm đại trà, giá hợp lý

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, nông sản sạch trở thành  mặt hàng đại trà, giá hợp lý, hầu hết người dân đều có khả năng sử dụng. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, nông sản sạch trở thành mặt hàng đại trà, giá hợp lý, hầu hết người dân đều có khả năng sử dụng. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, nông sản sạch trở thành mặt hàng đại trà, giá hợp lý, hầu hết người dân đều có khả năng sử dụng. Ảnh: Vũ Long
Lên top