Quyết tâm bình ổn giá, cần thiết sẽ nhập khẩu thêm thịt lợn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương thống nhất phương án xem xét, nhập khẩu thịt lợn để đảm bảo nguồn cung. Ảnh: Kh.L
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương thống nhất phương án xem xét, nhập khẩu thịt lợn để đảm bảo nguồn cung. Ảnh: Kh.L
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương thống nhất phương án xem xét, nhập khẩu thịt lợn để đảm bảo nguồn cung. Ảnh: Kh.L
Lên top