Quyết liệt kìm lạm phát dưới 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra

Nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn, cần triển khai quyết liệt các giải pháp để kìm lạm phát dưới 4%.
Nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn, cần triển khai quyết liệt các giải pháp để kìm lạm phát dưới 4%.
Nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn, cần triển khai quyết liệt các giải pháp để kìm lạm phát dưới 4%.
Lên top