Sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp:

Quyết không để đứt gãy kinh tế!

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các DN vừa chống dịch, vừa duy trì phát triển, sản xuất, đảm bảo việc làm cho NLĐ. Ảnh: Phon g Nguyễn
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các DN vừa chống dịch, vừa duy trì phát triển, sản xuất, đảm bảo việc làm cho NLĐ. Ảnh: Phon g Nguyễn
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các DN vừa chống dịch, vừa duy trì phát triển, sản xuất, đảm bảo việc làm cho NLĐ. Ảnh: Phon g Nguyễn
Lên top