Quyết đưa Khu Kinh tế Vũng Áng thành trung tâm kinh tế, đô thị phía nam

Một góc Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn.
Một góc Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn.
Một góc Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top