Quyền của người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử?

Người nộp thuế có quyền được sử dụng tài khoản giao dịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Người nộp thuế có quyền được sử dụng tài khoản giao dịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Người nộp thuế có quyền được sử dụng tài khoản giao dịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top