Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH lần thứ 5 đồng hành cùng Chủ nhật đỏ

Năm nay, Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt tặng 35.000 xuất quà là nước uống TH true Herbal cho các tình nguyện viên.
Năm nay, Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt tặng 35.000 xuất quà là nước uống TH true Herbal cho các tình nguyện viên.
Năm nay, Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt tặng 35.000 xuất quà là nước uống TH true Herbal cho các tình nguyện viên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top