Quỹ Vaccine phòng COVID-19 có thêm 400 tỉ đồng ủng hộ từ EVN

Số tiền ủng hộ 400 tỉ đồng của EVN cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 sẽ được trao tặng tại sự kiện Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: EVN
Số tiền ủng hộ 400 tỉ đồng của EVN cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 sẽ được trao tặng tại sự kiện Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: EVN
Số tiền ủng hộ 400 tỉ đồng của EVN cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 sẽ được trao tặng tại sự kiện Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: EVN
Lên top