Quỹ UOB và Tập đoàn tài chính ORIX đầu tư vào công ty CP Năng lượng Bitexco