Quý tử nhà bầu Hiển sẽ chi 233 tỉ đồng để gom cổ phiếu SHB?

Ông Đỗ Quang Vinh - con trai Bầu Hiển vừa thực hiện đăng kí mua vào 35,9 triệu cổ phiếu SHB. Ảnh FB
Ông Đỗ Quang Vinh - con trai Bầu Hiển vừa thực hiện đăng kí mua vào 35,9 triệu cổ phiếu SHB. Ảnh FB
Ông Đỗ Quang Vinh - con trai Bầu Hiển vừa thực hiện đăng kí mua vào 35,9 triệu cổ phiếu SHB. Ảnh FB
Lên top