Quy trình để vay được vốn lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách

Người yếu thế và lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 đang nhận được nhiều hỗ trợ tích cực từ NHCSXH. Ảnh: N.H
Người yếu thế và lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 đang nhận được nhiều hỗ trợ tích cực từ NHCSXH. Ảnh: N.H
Người yếu thế và lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 đang nhận được nhiều hỗ trợ tích cực từ NHCSXH. Ảnh: N.H
Lên top