Quy trình bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Bộ Công Thương vẫn khẳng định đúng!