Quỹ ngoại đổi khẩu vị, rời bất động sản gom cổ phiếu ngân hàng

Quỹ đầu tư ngoại gia tăng mạnh tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ngân hàng. Ảnh: L. Toàn
Quỹ đầu tư ngoại gia tăng mạnh tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ngân hàng. Ảnh: L. Toàn
Quỹ đầu tư ngoại gia tăng mạnh tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ngân hàng. Ảnh: L. Toàn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top