Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long: Mô hình cũ không còn phù hợp

Biến đổi khí hậu khiến xâm nhập mặn vào sâu, cây trồng chết khô tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Kỳ Quan
Biến đổi khí hậu khiến xâm nhập mặn vào sâu, cây trồng chết khô tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Kỳ Quan
Biến đổi khí hậu khiến xâm nhập mặn vào sâu, cây trồng chết khô tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top