TỪ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỌNG CỦA LOGISTIC, BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT:

Quy hoạch tốt, cơ chế đột phá, chi phí vận tải sẽ giảm

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. Ảnh: HẢI NGUYỄN