Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa sẽ thần tốc trong triển khai

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được ký kết 3 bên. Ảnh: Phương Linh
Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được ký kết 3 bên. Ảnh: Phương Linh
Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được ký kết 3 bên. Ảnh: Phương Linh
Lên top