Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025

Hội đồng thẩm định đánh giá về báo cáo quy hoạch của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP
Hội đồng thẩm định đánh giá về báo cáo quy hoạch của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP
Hội đồng thẩm định đánh giá về báo cáo quy hoạch của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP
Lên top