Quy hoạch điện VIII: Hướng tới thị trường điện cạnh tranh

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.
Lên top