Quy hoạch Điện VIII được thông qua với số phiếu tuyệt đối

Quy hoạch Điện VIII chú trọng phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh: EVN
Quy hoạch Điện VIII chú trọng phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh: EVN
Quy hoạch Điện VIII chú trọng phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh: EVN
Lên top