Quy định mới tại Luật Lâm nghiệp có giảm mất quyền lợi người dân?

Luật Lâm nghiệp mới sẽ thể chế hóa và làm sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ và quản lý rừng bền vững. Ảnh: PV
Luật Lâm nghiệp mới sẽ thể chế hóa và làm sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ và quản lý rừng bền vững. Ảnh: PV
Luật Lâm nghiệp mới sẽ thể chế hóa và làm sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ và quản lý rừng bền vững. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top