Triển khai thực hiện Nghị định 126/2020:

Quy định không theo đúng nguyên tắc của Luật thuế?

Người dân làm thủ tục kê khai thuế tại Chi cục thuế TPHCM. Ảnh: NAM VIỆT
Người dân làm thủ tục kê khai thuế tại Chi cục thuế TPHCM. Ảnh: NAM VIỆT
Người dân làm thủ tục kê khai thuế tại Chi cục thuế TPHCM. Ảnh: NAM VIỆT
Lên top