Quy định hợp quy an toàn thực phẩm: Vì sao doanh nghiệp phản ứng?

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Chi cục ATTP Thừa Thiên Huế
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Chi cục ATTP Thừa Thiên Huế
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Chi cục ATTP Thừa Thiên Huế
Lên top