Quỹ đầu tư tiếp tục thoái vốn với số lượng lớn cổ phiếu

Quỹ đầu tư ngoại liên tục thoái vốn quy mô lớn. Ảnh: A. Quang
Quỹ đầu tư ngoại liên tục thoái vốn quy mô lớn. Ảnh: A. Quang
Quỹ đầu tư ngoại liên tục thoái vốn quy mô lớn. Ảnh: A. Quang
Lên top