“Quy chuẩn” nào của làng nghề nước mắm truyền thống Nam Ô?

Bà Lự bên chum nước mắm đang ủ. Ảnh: Hoàng Vinh
Bà Lự bên chum nước mắm đang ủ. Ảnh: Hoàng Vinh
Bà Lự bên chum nước mắm đang ủ. Ảnh: Hoàng Vinh
Lên top